Ασφαλείς κωδικοί (passwords)

Πόσο μεγάλος πρέπει να είναι ένας κωδικός για να μην σπάει με brute force? Τουλάχιστον 10 χαρακτήρες (αν περιέχει Κεφαλαία, πεζά, $υμβολα, και αρ1θμούς. (58 χρόνια για να σπάσει [...]