Ασφαλείς κωδικοί (passwords)

Πόσο μεγάλος πρέπει να είναι ένας κωδικός για να μην σπάει με brute force?

Τουλάχιστον 10 χαρακτήρες (αν περιέχει Κεφαλαία, πεζά, $υμβολα, και αρ1θμούς.
(58 χρόνια για να σπάσει με […]