Όρια χαρακτήρων στο linkedin

Οι παρακάτω αριθμοί περιλαμβάνουν ΚΑΙ τα κενά ή τους ειδικούς χαρακτήρες
(δηλαδή αφορούν στην πραγματικότητα πληκτρολογήσεις).

Address: 1000 χαρακτήρες.
Company Name: 100 χαρακτήρες.
Instant message: 25 χαρακτήρες.
Interests: 1000 […]