Αντέχει ο server σου;

Κάθε server έχει συγκεκριμένα όρια μνήμης και αριθμού πυρήνων. Ο όγκος των δεδομένων και των συνδέσεων που μπορεί να χειριστεί μπορεί να είναι μεγάλος, αλλά πάντα υπάρχουν όρια. Ειδικά αν [...]