Αντέχει ο server σου;

Κάθε server έχει συγκεκριμένα όρια μνήμης και αριθμού πυρήνων.

Ο όγκος των δεδομένων και των συνδέσεων που μπορεί να χειριστεί μπορεί να είναι μεγάλος, αλλά πάντα υπάρχουν όρια.

Ειδικά αν χρησιμοποιείς κάποιο […]