Ο πελάτης έχει (σχεδόν) πάντα δίκιο

Εξαρτάσαι από τον πελάτη για την επιβίωση και ανάπτυξη της επιχείρησής σου. Πρέπει να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να καλύψεις την ανάγκη του ή να λύσεις το πρόβλημά του. [...]