Το τέλος του reCAPTCHA με κείμενα.

Ευτυχώς για όλους μας, που δυσκολευόμασταν με την προσπάθεια να διαβάσουμε κείμενα τα οποία δεν διαβαζόταν με τίποτα, οι μηχανές μας πρόλαβαν. Πλέον μπορούν να διαβάσουν το 99,8% των CAPTCHA [...]