Η πιο ευάλωτη στιγμή της νέας σου εγκατάστασης είναι όταν καταχωρείς τις πρώτες πληροφορίες που επιτρέπουν στο wordpress να “μιλήσει” με τη βάση στον server σου.

Διάβασε παρακάτω το πώς μπορούν να “σου την πέσουν” εκείνη τη στιγμή και τι να κάνεις για να μην κινδυνέψεις.

Η λύση: Πριν ξεκινήσεις την εγκατάσταση φτιάξε ένα .htaccess στον φάκελο της εγκατάστασης με τις παρακάτω γραμμές:

order deny,allow
deny from all
allow from ΧΧΧ.ΧΧΧ.ΧΧΧ.ΧΧΧ (στην θέση των Χ η IP σου)

Αναλυτικά: https://www.wordfence.com/blog/2017/07/wpsetup-attack/