Ενα ή περισσότερα από τα παρακάτω:

 

  • Πελάτες να μιλούν για την επιχείρηση.
  • Παρουσίαση ή βιογραφικά στοιχεία του έμψυχου δυναμικού.
  • Τις εγκαταστάσεις της εταιρείας (και αεροβίντεο αν ταιριάζει)
  • Πληροφορίες για την εταιρεία. Την ιστορία της, τη φιλοσοφία της, την αποστολή της, τις διαδικασίες και τις τεχνολογίες που την κάνουν να ξεχωρίζει.
  • Υλικό που εκπαιδεύει τους πελάτες ή το προσωπικό, για προϊόντα, υπηρεσίες και διαδικασίες.
  • Υλικό που εκπαιδεύει τους πελάτες για το πώς χρησιμοποιείται ένα προϊόν ή μια υπηρεσία.
  • Προϊοντικά βίντεο που περιγράφουν το προϊόν αναλυτικά, που χρησιμεύει, την ασφάλεια στη χρήση του, πως λύνουμε μικροπροβλήματα, πώς το συντηρούμε ή πώς το επισκευάζουμε (αν επισκευάζεται από τον χρήστη).
  • Ορόσημα στην εξέλιξη της εταιρείας. Νέο προϊόν, νέες εγκαταστάσεις ή νέες τεχνολογίες.
  • Βίντεο που εξηγεί και ενισχύει κείμενα του site της εταιρείας.

Και για να συνδέσω δυο δραστηριότητες μεταξύ τους, δες παραγωγές video από την ομάδα ViPro