Οι παρακάτω αριθμοί περιλαμβάνουν ΚΑΙ τα κενά ή τους ειδικούς χαρακτήρες
(δηλαδή αφορούν στην πραγματικότητα πληκτρολογήσεις).

Address: 1000 χαρακτήρες.
Company Name: 100 χαρακτήρες.
Instant message: 25 χαρακτήρες.
Interests: 1000 χαρακτήρες.
Phone number: 25 χαρακτήρες.
Position Description: από 200 ελάχιστο έως 2000 μέγιστο.
Position Title: 100 χαρακτήρες.
Professional Headline: 120 χαρακτήρες.
Skills: Μέχρι 25 από 61 χαρακτήρες το καθένα.
Specialties: 500 χαρακτήρες.
Status Update: Μέχρι 700 χαρακτήρες (αν ανανεώνει ταυτόχρονα και το twitter, το twitter θα δείξει μέχρι 140 χαρακτήρες).
Summary: 2000 χαρακτήρες.
Website Anchor Text: 30 χαρακτήρες.
Website URL: 256 χαρακτήρες.