Μια μικρή και στοχευμένη καμπάνια μου με Click Through Rate 93,65% στη βασική της λέξη !

Το μυστικό της είναι οι 3.901 αρνητικές λέξεις & φράσεις που αφήνουν τη διαφήμιση να εμφανιστεί μόνο όταν πρέπει.

1