Όρια χαρακτήρων στο linkedin

Οι παρακάτω αριθμοί περιλαμβάνουν ΚΑΙ τα κενά ή τους ειδικούς χαρακτήρες (δηλαδή αφορούν στην πραγματικότητα πληκτρολογήσεις). Address: 1000 χαρακτήρες. Company Name: 100 χαρακτήρες. Instant message: 25 χαρακτήρες. Interests: 1000 χαρακτήρες. Phone number: 25 χαρακτήρες. Position Description: από 200 ελάχιστο έως 2000 μέγιστο. Position Title: 100 χαρακτήρες. Professional Headline: 120 χαρακτήρες. Skills: Μέχρι 25 από 61…